140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bildiri Gönderimi

Olgularınızı göndermek için son tarih 21 Kasım 2023, sunum detaylarının tarafınıza iletilmesi için son tarih 24 Kasım 2023’dür.

Gönderdiğiniz olgular içinden 12 tanesi, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından sözlü olarak sunulmak üzere seçilecektir. Olguların sunumu sırasında yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan ilk üç olguyu sunan katılımcılar, "Prof. Dr. Oya Gürbüz Ödülü" almaya hak kazanacak ve 2024 yılı Ulusal Dermatoloji Kongresine katılım daveti alacaklardır. Kış okulunda sunulmak üzere gönderilen diğer olgular ise, fuaye alanına konacak bilgisayara yüklenecek ve Kış Okulu’na katılan herkesin incelemesine açık olacaktır.

Etkin bir sunum hazırlamak için aşağıda yer alan kurallardan yararlanabilirsiniz.

 1. Olgunuzu sunarken sunum akışınızı iyi planlamalısınız.
 2. Örnek bir olgu sunumunda;
 3. a. Giriş bölümü; olgunuzun şikayetini, anamnezini, özgeçmişini, soygeçmişini ve önceki tedavileri içermelidir.
  b. Gelişme bölümü, fizik muayene, dermatolojik muayene, Wood ışığı, dermoskopik incelemeler gibi diğer incelemeler, tetkik sonuçları, hangi tanı kriterine uygun olarak tanı konulduğu, uygulanan tedaviler ve uzun dönem tedavi sonuçlarını (tam sağaltım veya nüksler gibi) içermelidir.
  c. İstenilen tüm tetkiklerin yansıtılmasından kaçınılmalı ve anormal olanlar vurgulanmalıdır.
  d. Olgunuzun tanı ve tedavisinde önemli yeri olan tetkiklerin detaylandırılması iyi bir yaklaşım olur.
  e. Tartışma ve sonuç bölümünde literatürdeki benzer olguları sunarken, sizin olgunuzun literatürdeki diğer olgulardan farklı yönlerini (farklı tutulum bölgesi, farklı bir tedavi veya farklı bir tedavi yanıtı gibi), önemli ve ilgi çekici yönlerini vurgulamanız, dinleyici kitlesinin dikkatini çeker ve sunumunuzun başarısını belirler.
 4. Etkili slaytların sırrı, basit ve sade olmalarından, az yazı-çok görsel kullanımından ve slaytlar arasındaki görsel uyumdan geçer.
 5. Tüm slaytlarınız aynı formatta olmalı, aynı yazı karakteri kullanılmalıdır.
 6. Dikkat çekmek istenilen yerlerde farklı renk, italik veya altı çizili yazım karakteri kullanılabilir.
 7. Olgunun klinik ve histopatolojik fotoğraflarının kaliteli olmasına özen gösterilmelidir.
 8. Başlıklardaki yazı karakterlerinin büyüklüğü en fazla 32 punto olmalıdır.
 9. Birinci düzey maddeler için en fazla 28 punto,
  İkinci düzey maddeler için en fazla 24 punto,
  Üçüncü düzey maddeler için en fazla 20 punto boyutunda yazı karakteri kullanılmaldır.
 10. Bir slaytta en fazla 60 sözcük yer almalıdır. Görsel içermeyen slaytlarda en fazla 6 adet madde kullanılmalıdır.
 11. Sunum öncesinde;
 12. a. Sunumunuzu hazırlarken ve sunum esnasında, size ayrılan süreyi göz önünde bulundurun.
  b. Sunumunuzu çokça prova edin, yeterince prova edilmiş sunumlar, doğaçlama etkisi verir.
  c. Size ayrılan süreyi ayrıca prova edin.
  d. İyi bir literatür taraması yapmış olmanız, gelebilecek sorulara hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.
  e. Sunumunuz farklı ofis programlarında çalışmayabilir, sunum öncesinde kontrol etmeniz, yaşanabilecek aksaklıkları gidermede size zaman kazandıracaktır.
 13. Sunum anında;
 14. a. Konuşmanızı, dinleyicinin ilgisini canlı tutacak şekilde kurgulamalısınız.
  b. Dinleyicilere sırtınızı dönmeniz, anlattıklarınıza olan ilgiyi azaltacaktır.
  c. Dinleyicilerle sürekli göz teması kurun ve dinleyiciye odaklanın.
  d. Çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın.

Daha ayrıntılı bilgi için, sunum_el_kibabi.pdf (tubitak.gov.tr) adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER