140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bilimsel Program

13:30-13.50 Açılış
13:50-14.20 Ön Test
14:20-14:30 Çay ve Kahve Arası
14:30-15:10 Tanınız Nedir? Sistemik Hastalıkların Deri Bulguları
Eğitici: Can Baykal
15:10-15:20 Tartışma
15:20-15:35 Çay ve Kahve Arası
15:35-16:15 Behçet Hastalığı
Eğitici: Ayşe Boyvat
16:15-16:25 Tartışma
16:25-16:40 Çay ve Kahve Arası
16:40-17:20  Bağ Dokusu Hastalıkları
Eğitici: Şirin Yaşar
17:20-17:30 Tartışma
17:30-17:45 Çay ve Kahve Arası
17:45-18:25 Olgularla Sistemik Antimikrobiyal Tedavi 
Eğitici: Tülin Ergun
18:25-18:35 Tartışma
18:35-19:05 Bir Olgunun Öğrettikleri  
Moderatör: Müge Güler Özden
18:35-18:40 Ayşe İrem Salkın Çınkı
18:40-18:45 Bengü Reyhan Botsalı Özdemir
18:45-18:50 Beyza Türe Avcı
18:50-18:55 Melike Güven
18:55-19:05 Tartışma
Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3
08.15-08.45 Bir Olgunun Öğrettikleri    
 Moderatör: Mualla Polat
08:15-08:20 Eylül Ceren Bal Bayazıtlı
08:20-08:25 Ecem Güreler Sirkeci
08:25-08:30 Fatih Can Aba
08:30-08:35 Gülfem Nur Akın
08:35-08:45 Tartışma
08.45-08.55 Çay ve Kahve Arası
08:55-09:35 Tırnak Hastalıkları
Eğitici: Fatih Göktay
Sık Görülen Hastalıklarla Pediatrik Dermatoloji
Eğitici: Leyla Baykal Selçuk
Hidradenitis Süppürativa ve Piyoderma Gangrenozum
Eğitici: Erkan Alpsoy
09:35-09:45 Tartışma
09:45-10:00 Çay ve Kahve Arası
10:00-10:40 Gebelik ve Laktasyonda Sistemik ve Topikal Tedavi
Eğitici: Demet Çiçek
Ürtiker ve Anjioödem
Eğitici: Serkan Yazıcı
Kaşıntılı Hastaya Yaklaşım
Eğitici:
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:05 Çay ve Kahve Arası
11:05-11:45 Alopesiler
Eğitici: Deren Özcan
Kutanöz Leyşmanyazis ve Skabiyes
Eğitici: Mehmet Harman
Psoriasis
Eğitici: Algün Polat Ekinci
11:45-11:55 Tartışma
11:55-12:10 Çay ve Kahve Arası
12:10-12:50 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar  ve Korunma
Eğitici:
Emine Tamer
Olgularla Melanom
Eğitici:
Gamze Erfan
Deri Lenfomaları
Eğitici:
Levent Çınar
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:15 Öğle Yemeği
14:15-14:55 Kutanöz Vaskülite Yaklaşım
Eğitici: Melih Akyol
 Melanom Dışı Deri Kanserleri
Eğitici: Gülsüm Gençoğlan
Olgularla Sık Görülen Pigmentasyon Hastalıkları
Eğitici: Aslı Tatlıparmak
14:55-15:05 Tartışma
15:05-15:20 Çay ve Kahve Arası
15:20-16:00  Akne-Rozase-Demodisidosis
Eğitici: Ayşe Serap Karadağ
Derinin Granülomatöz Hastalıkları (Lepra,Tüberküloz)
Eğitici: Ayda Acar
Büllöz Hastalıklar
Eğitici: Mehmet Salih Gürel
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:25 Çay ve Kahve Arası
16:25-17:05 Dermatolojik Aciller
Eğitici: Seray Külcü Çakmak
 Ekzemaya Yaklaşım
Eğitici: Evren Odyakmaz Demirsoy
 Mukozal Hastalıklar
Eğitici: Murat Durdu
17:05-17:15 Tartışma
Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3
08.15-08.45 Bir Olgunun Öğrettikleri     
Moderatör:
Güneş Gür Aksoy
08:15-08:20 Hande Yelgen İlyas
08:20-08:25 Seda Oruç Aydın
08:25-08:30 Tuğba İlter
08:30-08:35 Yusuf Mert Döş
08:35-08:45 Tartışma
08:45-08:55 Çay ve Kahve Arası
08.55-9.35 Hidradenitis Süppürativa ve Piyoderma Gangrenozum
Eğitici:
Erkan Alpsoy
Tırnak Hastalıkları
Eğitici:
Fatih Göktay
Sık görülen Hastalıklarla Pediatrik Dermatoloji
Eğitici:
Leyla Baykal Selçuk
09:35-09:45 Tartışma
09:45-10:00 Çay ve Kahve Arası
10:00-10:40 Kaşıntılı Hastaya Yaklaşım
Eğitici:
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
 Gebelik ve Laktasyonda Sistemik ve Topikal Tedavi
Eğitici:
Demet Çiçek
 Ürtiker ve Anjioödem
Eğitici:
Serkan Yazıcı
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:05 Çay ve Kahve Arası
11:05-11:45 Psoriasis
Eğitici:
Algün Polat Ekinci
 Alopesiler
Eğitici:
Deren Özcan
Kutanöz Leyşmanyazis ve Skabiyes
Eğitici:
Mehmet Harman
11:45-11:55 Tartışma
11:55-12:10 Çay ve Kahve Arası
12:10-12:50 Deri Lenfomaları
Eğitici:
Levent Çınar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma
Eğitici:
Emine Tamer
 Olgularla Melanom
Eğitici
Gamze Erfan
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:15 Öğle Yemeği
14:15-14:55 Olgularla Sık Görülen Pigmentasyon Hastalıkları
Eğitici:
Aslı Tatlıparmak 
 Kutanöz Vaskülite Yaklaşım
Eğitici:
Melih Akyol
Melanom Dışı Deri Kanserleri
Eğitici:
Gülsüm Gençoğlan
14:55-15:05 Tartışma
15:05-15:20 Çay ve Kahve Arası
15:20-16:00 Büllöz Hastalıklar
Eğitici:
Mehmet Salih Gürel
 Akne-Rozase-Demodisidosis
Eğitici:
Ayşe Serap Karadağ
Derinin Granülomatöz Hastalıkları (Lepra,Tüberküloz)
Eğitici:
Ayda Acar
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:25 Çay ve Kahve Arası
16:25-17:05 Mukozal Hastalıklar
Eğitici:
Murat Durdu
 Dermatolojik Aciller
Eğitici:
Seray Külcü Çakmak 
 Ekzemaya Yaklaşım
Eğitici:
Evren Odyakmaz Demirsoy
17:05-17:15 Tartışma
Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3
08.15-08:55 Sık Görülen Hastalıklarla Pediatrik Dermatoloji
Eğitici:
Leyla Baykal Selçuk
Hidradenitis Süppürativa ve Piyoderma Gangrenozum
Eğitici:
Erkan Alpsoy
Tırnak Hastalıkları
Eğitici:
Fatih Göktay
08:55-09:05 Tartışma
09:05-09:20 Çay ve Kahve Arası
09:20-10:00 Ürtiker ve Anjioödem
Eğitici:
Serkan Yazıcı
 Kaşıntılı Hastaya Yaklaşım
Eğitici:
Dilek Seçkin Gençosmanoğlu
Gebelik ve Laktasyonda Sistemik ve Topikal Tedavi
Eğitici:
Demet Çiçek
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:25 Çay ve Kahve Arası
10:25-11:05 Kutanöz Leyşmanyazis ve Skabiyes
Eğitici:
Mehmet Harman
 Psoriasis
Eğitici:
Algün Polat Ekinci
Alopesiler
Eğitici:
Deren Özcan
11:05-11:15 Tartışma
11:15-11:30 Çay ve Kahve Arası
11:30-12:10 Olgularla Melanom
Eğitici:
Gamze Erfan
Deri Lenfomaları
Eğitici:
Levent Çınar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunma
Eğitici:
Emine Tamer
12:10-12:20 Tartışma
12:20-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:10 Melanom Dışı Deri Kanserleri
Eğitici:
Gülsüm Gençoğlan
Olgularla Sık Görülen Pigmentasyon Hastalıkları
Eğitici:
Aslı Tatlıparmak 
Kutanöz Vaskülite Yaklaşım
Eğitici:
Melih Akyol
14:10-14:20 Tartışma
14:20-14:35 Çay ve Kahve Arası
14:35-15:15 Derinin Granülomatöz Hastalıkları (Lepra,Tüberküloz)
Eğitici:
Ayda Acar
 Büllöz Hastalıklar
Eğitici:
Mehmet Salih Gürel
 Akne-Rozase-Demodisidosis
Eğitici:
Ayşe Serap Karadağ
15:15-15:25 Tartışma
15:25-15:40 Çay ve Kahve Arası
15:40-16:20 Ekzemaya Yaklaşım
Eğitici:
Evren Odyakmaz Demirsoy
 Mukozal Hastalıklar
Eğitici:
Murat Durdu
 Dermatolojik Aciller
Eğitici:
Seray Külcü Çakmak 
16:20-16:30 Tartışma
16:30-16:45 Çay ve Kahve Arası
16:45-17:15 Son Test
17:15-18:00 Sertifika Töreni ve Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER